Het ontstaan van de club

In 1984 vertrokken twee Hammenaren naar Zweden om het Tandstick treffen te bezoeken. Op de boot naar Denemarken werd kennisgemaakt met twee Duitse motorrijders. Onderweg door Zweden kwamen ze elkaar tijdens het tanken regelmatig tegen. Het weekend werd leuk en de Duitse knapen bleken gezellige jongens te zijn. Afgesproken werd om ze in Duitsland eens op te zoeken.

Het eerste contact was gelegd.

Een jaar (1985) later vertrokken maar liefst vijf Hammenaren onder de naam Mengelmoes naar Zweden. Bij de boot ontmoetten zij weer de Duitse mannen van het jaar daarvoor. Door barre weersomstandigheden vertrok de boot naar Denemarken niet en werd er overnacht op de camping bij Putgarten. De volgende dag was het weer niet beter en om het weekend toch goed af te sluiten werd besloten om af te reizen naar Wolffenbuttel. De Duitse mannen hadden het ook voor gezien gehouden en waren terug naar huis gereden. Na wat speurwerk werden de mannen opgezocht en werden de vijf uit Den Ham hartelijk ontvangen. Het werd een onvergetelijke avond waar nog lang over is nagepraat.

Het jaar daarop (1986) kwam vanuit Duitsland de vraag om een zusterclub te worden van een motorclub in Nederland waar een van de Hammenaren lid en bestuurslid van was. De club zag dat niet zitten en het idee om dan maar een eigen club op te richten was geboren.

De vijf mannen (Erik Steen, Hans Steen, Harry Rosman, Eddy Rosman en Jan Rosman) hebben de koppen bij elkaar gestoken en de plannen uitgewerkt.

Eerste actie was het bij elkaar krijgen van zoveel mogelijk motorrijders uit Den Ham en omstreken. In januari 1987 werd de oprichtingsvergadering gehouden bij café de Beuk in Den Ham. Op de avond werd uitgelegd wat de plannen waren met de Duitse kant van de club. Om er toen al een Europees tintje aan te geven werd gekozen voor de letters IMC: Internationale Motor Club.

De wisent werd als Europese oeros (oerbizon) gekozen als symbool in het logo (ontworpen door Hans Steen). De naam IMC Wisent werd algemeen aangenomen. In de kleuren van het logo zaten de Nederlandse en de Duitse vlag verwerkt. Er werden alleen wat huisregels opgesteld omdat de oprichting zonder notaris werd gehouden. Zo stond er in de huisregels dat je maximaal een half jaar zonder motor te bezitten toch nog lid mocht blijven van de club. Later is die regel ook opgenomen in de officiële statuten. Op de avond waren voor zover bekend 16 motorrijdende mannen aanwezig. Vrouwen die actief reden waren er toen nog niet gevonden . Een bestuur van vijf man werd gekozen en de contacten met Duitsland werden aangehaald. Een maand later was de oprichting van IMC Wisent Duitsland. Veel bijeenkomsten over en weer werden gehouden en de club was er in 1988 aan toe om officieel te worden. Bij een stemming onder de leden werd unaniem besloten om de stap naar officiële oprichting te zetten.

In februari van 1988 ondertekenden drie bestuursleden bij de notaris in Den Ham de statuten voor officiële erkenning en werd de naam vastgelegd bij de kamer van koophandel.

Inmiddels telt IMC Wisent ruim 85 leden. Mannen, vrouwen, jong en oud, met choppers en wegracers, alles rijdt, feest en geniet van deze geweldige en inmiddels al 35 jarige club!